RTK korraldas Tallinnas reformide ettevalmistamise rahastu avaseminari

29.06.2022 | 12:52

Tallinna ministeeriumite ühishoones toimus 10. juunil TSI ehk reformide ettevalmistamise rahastu avaseminar, mille raames väisas Eestit DG REFORMi peadirektor Mario Nava.
    • Jaga

TSI 2023 seminari avakõnes tunnustas DG REFORMi peadirektor Mario Nava Eestit SRSP-TSI taotlusvoorudesse esitatud kõrge kvaliteediga projektide eest. Lisaks anti Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi poolt ülevaade riigi poliitilistest prioriteetidest ja TSI meetme koordinaator Lagle Kuusing RTK-st tutvustas uue vooru siseriiklikku ajakava. Samuti jagasid ministeeriumite esindajad kogemusi käimasolevate TSI projektidega ning tutvustasid meetme raames kavandatavate uute projektide ideid. DG REFORMI peadirektor kohtus Eesti visiidi käigus ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela, riigisekretär Taimar Peterkopi, Sotsiaalministeeriumi kantsleri Mario Mändmaa ja MKM asekantsleri Ahti Kuningaga. RTKs toimus kohtumine peadirektori asetäitja Martin Karro ja RTK Toetuste arendamise osakonna juhi Urmo Merilaga.

„Mul on toimunud seminarile tagasi vaadates hea meel öelda, et nii Euroopa Komisjoni esindajate kui Eesti partnerite tagasiside põhjal saab TSI seminari igati kordaläinuks pidada. Meile on väga suureks tunnustuseks ka DG Reformi peadirektor Mario Nava kiidusõnad muljetavaldava rakendussüsteemi ülesehitamise eest, mis on tema sõnul eeskujuks teistelegi liikmesriikidele, väärides laiemalt tutvustamist. Lisaks tänas peadirektor RTK- d hea töö ja suure panuse eest tehnilise abi instrumendi (TSI) rakendamisel“, kommenteeris RTK peadirektori asetäitja Martin Karro „Omaltpoolt soovin tänada kogu RTK tiimi ja teenusekoordinaator Lagle Kuusingut suure panuse ja TSI programmi sujuva käivitamise eest“, lisas Karro.

TSI ehk reformide ettevalmistamise rahastu on Euroopa Komisjoni eestvedamisel loodud peamine reformide rahastusvahend Euroopa Liidus, mis on alguse saanud vajadusest suurendada riikide institutsionaalset ja administratiivset võimekust, toetades liikmeriike kestvat majanduse kasvu edendavate reformide ellu viimisel. Struktuurireformi tugiprogrammi kaudu pakub Euroopa Komisjon alates 2017 aastast ekspertteadmisi, mis on aidanud 27 liikmesriigis kavandada üle 1000 reformiprojekti. 2021-2027 eelarveperioodil on TSI kogueelarve maht liikmeriikidele 864,4 miljonit eurot. 2020 aastast kannab struktuurireformi tugiteenistus nime DG REFORM.

Riigi Tugiteenuste Keskus koordineerib SRSP-TSI siseriiklikku vooru aastast 2019.  Euroopa Komisjoni SRSP-TSI voorudesse on projekte esitanud pea kõik ministeeriumid, aastatel 2017-2022 on komisjon toetanud 43 Eesti projekti ca 17 miljoni euro ulatuses. Rohkem infot TSI programmide kohta leiab SIIT: