Edulood (9)

Ettevõtlus ja innovatsioon

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Kumu kunstimuuseumi turundus 3.1.0601.08-0006

Tõsteti nii Eesti kui ka Kumu kunstimuuseumi tuntust ja mainet. Projekti raames kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni.

Kogu maksumus: 111 671 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Arendati välja uus kodulehekülg 

 • Toodetud erinevaid trükiseid, avaldatud reklaame nii Soome, Läti, Rootsi kui ka Venemaa turgudele 

 • Kasvatati külastuste arvu Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist pea 100 000ni. 

 • Palju häid ja püsivaid kontakte välisajakirjanikega ja turismifirmadega 

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine 2014-2020.10.01.003.01.15-0020

Arendusprojekti eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Lennujaama rajatakse lennuliiklusala ida- ja lõunasuunale sellised keskkonnakaitselised infrastruktuuri süsteemid ja rajatised, mis tõstavad oluliselt Tallinna lennujaama käitamise ohutust, efektiivsust ning keskkonnasäästlikkust

 • Sadevee- ja kuivendussüsteemide, lumekogumisplatside ja jäätõrje ala rajamisega kaasneb keskkonnamõjude (pinnase- ja  põhjaveereostus) vähenemine

 • Uuenenud lennuvälja tuledesüsteem võimaldab Tallinna Lennujaamal rakendada CAT II navigatsioonisüsteemi kategooriat

 • Muudatused lennuraja ohutusvööndi pinnase tugevdamisel ning uue tuledesüsteemi rakendamine võimaldab täita lennujaama infrastruktuurile esitatud EASA nõudeid. Lennuraja hooldustehnika ja päästetehnika soetamine võimaldab efektiivsemalt hooldada rekonstrueeritud ja täiendatud taristut

 • Lennuraja pikendamise tulemusena on võimalik suunata lennukite õhkutõusmisi ja maandumisi kaugemale Ülemiste järve piirist ning tõsta laskuvate lennukite kõrgust Tallinna linna ja Ülemiste järve kohal vähendades selle tulemusena lähipiirkondade müra saastet

Transport

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Uue veeremi soetamine 3.3.0100.08-0002

Projekt oli tingitud säästlike, keskkonnasõbralikumate ja tänapäevastele euroopalikele nõuetele vastavate elektrirongide ostu vajadusest ning selle eesmärgiks oli tagada elektrirongidega reisijateveo jätkumine Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses.

Soetati 18 uut elektrirongi, mis vahetasid välja kogu senise, oma eluea lõpule jõudnud veeremipargi. Sellega tagati nõudlusele ja Eesti riigi tellimusele vastav elektrirongiliikluse jätkumine. Projekti realiseerimisega loodi kvalitatiivselt uus tase reisijate teenindamiseks Elektriraudtee AS teeninduspiirkonnas ja seeläbi suurendati elektrirongidega reisijate arvu. Kuu ajaga vahetati välja kogu vana veeremipark ja 2013.a augustiks anti reisijate kasutusse uued, kaasaegsed ja kõikide mugavustega kiired ning vaiksed FLIRT-tüüpi elektrirongid.
 

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • 18 uut elektrirongi

 • 20 uut diiselrongi

 • Kiirus ja mugavus- Tänu uutele kaasaegsetele rongidele on võimalik osutada avalikku reisijatevedu väiksema opereerimiskuluga ja kvaliteetsemalt, pakkudes reisijatele lühemat sõiduaega ja kaasaegseid mugavusi nagu konditsioneer, tualettruum ja jalgrattakohad, rongid on ligipääsetavad ka ratastooliga reisijatele

 • Tihedam sõiduplaan- Elektrirongide arv võimaldab tipptundide ajal sagedasi väljumisi, mistõttu iga reisija saab valida endale sobiva väljumise aja ning ei pea pika ootamisaja vältimiseks eelistama autot. Märkimisväärselt on paranenud tehniline töökindlus ja sõiduplaani täitmine 

 • Keskkonnasäästlikkus- Uued elektrirongid on u 30% energiasäästlikumad, kuna on kergemad ja väiksema energiatarbega. Võrreldes vanade elektrirongidega annab olulist efekti võimalus taaskasutada elektrodünaamilisel pidurdamisel toodetud energiat. Elektrodünaamilise pidurduse kasutamine vähendab negatiivset mõju keskkonnale ka sellega, et hoiab aastas ära u 77 tonni piduriklotsidest eraldunud tolmu paiskamise ümbritsevasse keskkonda
   

 • 65% enam reisijaid-Elektrirongiga reisijate hulk on kasvanud märkimisväärselt
   

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Endisest täiesti amortiseerunud õpilaskodust on saanud kvaliteetselt renoveeritud igati kaasaegne õpilaskodu, mille sisustus lubab viia läbi õppetöö välist tegevust ükskõik millisele sihtgrupile kvaliteetselt ja kaasaegselt.

Õpilaskodus on spetsiaalselt kohandatud ruumid keskmise vaimupuudega õpilaste elamise ja sotsiaalse toimetuleku treenimise jaoks, mis on kooli jaoks väga tähtis.

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Rahandusministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Projekti tulemusel renoveeriti täielikult õpilaskodu

 • Hoone energiakulu vähendamiseks paigaldati uued uksed ja aknad ning fassaadi- ja katuse soojustus

 • Välja ehitati kõik uued kommunikatsioonid, elekter, küte, ventilatsioon ja veevarustus. Soojavee  tootmiseks mittekütteperioodil paigaldati katusele päikesekollektorid

 • Kokku rajati 332 kaasaegset kõigi mugavustega õpilaste majutuskohta koos vaba aja sisustamise erinevate võimalustega

 • Hoonesse ehitati erialade õppe toetamiseks arvutiklass

 • Kaasaegsed õppebaasid autoremondierialale (kokku neli töökoda), ehituse- ja puidutöö erialale (kolm töökoda) ja käsitööerialale (üks töökoda) 

Struktuuritoetuste kasutamisest

Eestile eraldatud struktuuritoetused

Graafik näitab, kui palju on alates 2004. aastast Eestile Euroopa Liidu Struktuuritoetusi eraldatud koos riigipoolse kaastoetusega (ei sisalda tehnilise ja EL abifondide eelarveid). Number sisaldab toetusi erinevatesse valdkondadesse ja piirkondadesse üle Eesti. Tulpdiagrammilt näeb toetuste kasutamist erinevatel perioodidel erinevates valdkondades, mida on võimalik vaadata nii Eesti-üleselt kui ka maakonna ja linna üleselt.