Kontaktid

Riigi Tugiteenuste Keskus

  • Lõkke 4, 10122 Tallinn
  •  +372 663 8200
  •   info@rtk.ee
  •        

59.429033209937, 24.735728699132

Kontaktid

Martin Karro

peadirektori asetäitja

znegva.xneeb@egx.rr

663 2033

505 5926

Tarmo Leppoja

peadirektor

gnezb.yrccbwn@egx.rr

663 1801

5855 4814

Janne Romulus

arendusjuht

wnaar.ebzhyhf@egx.rr

663 1418

Anneliis Rätsep

arendusekspert

naaryvvf.engfrc@egx.rr

663 2060

Näita kõiki
Juta Maar

osakonnajuhataja-riigi pearaamatupidaja

whgn.znne@egx.rr

663 1825

Küllike Kossas

riigiarvestuse spetsialist

xlyyvxr.xbffnf@egx.rr

663 8212

Kaie Reiska

riigiarvestuse spetsialist

xnvr.ervfxn@egx.rr

663 1838

Erki Paul Ridal

riigiarvestuse spetsialist

rexv-cnhy.evqny@egx.rr

663 1408

Siseministeeriumi valitsemisala talitus

Pille Puidak

talituse juhataja - pearaamatupidaja

cvyyr.chvqnx@egx.rr

663 2001

Varje Enop

raamatupidaja

inewr.rabc@egx.rr

663 1432

Kaija Ilves

raamatupidaja

xnvwn.vyirf@egx.rr

663 2071

Jelena Jefimova

raamatupidaja

wryran.wrsvzbin@egx.rr

663 1415

Näita kõiki

Rahandusministeeriumi valitsemisala talitus

Jelena Bekker

talituse juhataja - pearaamatupidaja

wryran.orxxre@egx.rr

663 1829

Tiiu Leetmaa

vanemraamatupidaja

gvvh.yrrgznn@egx.rr

663 1836

Merike Jakobson

tehnilise abi spetsialist

zrevxr.wnxbofba@egx.rr

663 1955

502 0033

Evelina Akavova

raamatupidaja

riryvan.nxnibin@egx.rr

663 1852

Näita kõiki

Justiitsministeeriumi valitsemisala talitus

Eve Küün

talituse juhataja - pearaamatupidaja

rir.xlla@egx.rr

663 1845

Larissa Salagina

vanemraamatupidaja

ynevffn.fnyntvan@egx.rr

663 1846

Tiina Arm

raamatupidaja

gvvan.nez@egx.rr

663 8269

504 8397

Karmen Leppik

raamatupidaja

xnezra.yrccvx@egx.rr

663 8261

Näita kõiki

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala talitus

Lia Hussar

talituse juhataja - pearaamatupidaja

yvn.uhffne@egx.rr

663 8298

Pille Kirsimäe

vanemraamatupidaja

cvyyr.xvefvznr@egx.rr

663 8202

Elle Helisto

raamatupidaja

ryyr.uryvfgb@egx.rr

663 1803

Siiri Hüva

raamatupidaja

fvvev.ulin@egx.rr

663 8254

Näita kõiki

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala talitus

Sigrit Kivvistik

talituse juhataja - pearaamatupidaja

fvtevg.xviivfgvx@egx.rr

663 1849

Rita Moorats

vanemraamatupidaja

evgn.zbbengf@egx.rr

663 8282

5817 3635

Maret Paeste

vanemraamatupidaja

znerg.cnrfgr@egx.rr

663 1419

Helma Bucht

vanemraamatupidaja

uryzn.ohpug@egx.rr

663 8278

Näita kõiki

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala talitus

Pille Kaljuste

talituse juhataja - pearaamatupidaja

cvyyr.xnywhfgr@egx.rr

663 8228

Mare Roasto

vanemraamatupidaja

zner.ebnfgb@egx.rr

663 8223

Tuuli Taska

vanemraamatupidaja

ghhyv.gnfxn@egx.rr

663 1401

Lionelle Sarapuu

raamatupidaja

yvbaryyr.fnenchh@egx.rr

663 8257

Näita kõiki

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala talitus

Agnes Jakobsoo

talituse juhataja - pearaamatupidaja

ntarf.wnxbofbb@egx.rr

663 1455

Monika Parmo

raamatupidaja

zbavxn.cnezb@egx.rr

663 1490

Marianne Unt

raamatupidaja

znevnaar.hag@egx.rr

663 1469

Liis Kaasik

raamatupidaja

yvvf.xnnfvx@egx.rr

Näita kõiki

Ostuarvete üksus

Tiia Lemvald

vanemraamatupidaja

gvvn.yrzinyq@egx.rr

663 1457

Merli Ilves

raamatupidaja

zreyv.vyirf@egx.rr

663 1476

Siivi Jüris

raamatupidaja

fvviv.wlevf@egx.rr

663 1483

Külle Krikmann

raamatupidaja

xlyyr.xevxznaa@egx.rr

663 1477

Näita kõiki

Projektiüksus

Kaie Kälviäinen

vanemraamatupidaja

xnvr.xnyivnvara@egx.rr

663 1458

Kristin Niidu

raamatupidaja

xevfgva.avvqh@egx.rr

663 1470

Tiina Ploom

raamatupidaja

gvvan.cybbz@egx.rr

663 1461

Merike Kõiv

raamatupidaja

zrevxr.xbvi@egx.rr

663 1459

Näita kõiki

Majanduskulu üksus

Karina Lellep

vanemraamatupidaja

xnevan.yryyrc@egx.rr

663 1456

Maire Kosk

raamatupidaja

znver.xbfx@egx.rr

663 1488

Carrie Liibeon

raamatupidaja

pneevr.yvvorba@egx.rr

663 1472

Eneli Kajak

raamatupidaja

raryv.xnwnx@egx.rr

663 2076

Näita kõiki

Maaeluministeeriumi valitsemisala talitus

Krista Sulu

talituse juhataja - pearaamatupidaja

xevfgn.fhyh@egx.rr

663 1831

Helina Avamere

raamatupidaja

uryvan.ninzrer@egx.rr

Heli Lepiku

vanemraamatupidaja

uryv.yrcvxh@egx.rr

663 1481

Helda Paatsi

raamatupidaja

uryqn.cnngfv@egx.rr

663 8208

5396 2012

Näita kõiki

Kultuuriministeeriumi valitsemisala talitus

Piret Mägi

talituse juhataja - pearaamatupidaja

cverg.zntv@egx.rr

663 1814

Riina Juhanson

vanemraamatupidaja

evvan.whunafba@egx.rr

663 1813

Reet Puhm

vanemraamatupidaja

errg.chuz@egx.rr

663 1850

Eve Mölder

vanemraamatupidaja

rir.zbyqre@egx.rr

663 8239

Näita kõiki

Välisministeeriumi valitsemisala talitus

Piret Veeperv

talituse juhataja - pearaamatupidaja

cverg.irrcrei@egx.rr

663 8233

Mare Äkke

vanemraamatupidaja

zner.nxxr@egx.rr

663 8274

Egle Kenk

raamatupidaja

rtyr.xrax@egx.rr

663 8204

Imbi Oras

raamatupidaja

vzov.benf@egx.rr

663 8293

Näita kõiki

Kaitseministeeriumi valitsemisala talitus

Heldi Mändla

talituse juhataja - pearaamatupidaja

uryqv.znaqyn@egx.rr

663 1972

Ostuarvete üksus

Gerli Põder

vanemraamatupidaja

Treyv.Cbqre@egx.rr

663 1977

Janika Terve

osakonnajuhataja

wnavxn.greir@egx.rr

663 1830

5622 2035

Mariel Kivi

analüütik

znevry.ynnona@egx.rr

663 1817

I personali- ja palgaarvestuse talitus

Irja Ollino

talituse juhataja

vewn.byyvab@egx.rr

663 8284

Irina Lepp

personaliarvestaja

vevan.yrcc@egx.rr

663 8207

5615 1517

Merike Mesila

personaliarvestaja

zrevxr.zrfvyn@egx.rr

663 1839

Reet Paasik

personaliarvestaja

errg.cnnfvx@egx.rr

663 1832

508 0506

Näita kõiki

II personali- ja palgaarvestuse talitus

Helin Raag

personaliarvestaja

uryva.ennt@egx.rr

663 1444

Triin Mändla

personaliarvestaja

gevva.znaqyn@egx.rr

663 8211

Airi Haava

personaliarvestaja

nvev.unnin@egx.rr

663 1442

Merike Jaanisk

personaliarvestaja

zrevxr.wnnavfx@egx.rr

663 8267

Näita kõiki

III personali- ja palgaarvestuse talitus

Terje Lehes

talituse juhataja

grewr.yrurf@egx.rr

663 8243

Thea Tõnise

palgaarvestaja

gurn.gbavfr@egx.rr

663 8242

Liivi Velner

palgaarvestaja

yvviv.iryare@egx.rr

663 8241

Tiina Kiiv

palgaarvestaja

gvvan.xvvi@egx.rr

663 1447

Näita kõiki

IV personali- ja palgaarvestuse talitus

Virge Tumm

talituse juhataja

ivetr.ghzz@egx.rr

663 1433

Anneli Ansmitt

palgaarvestaja

naaryv.nafzvgg@egx.rr

663 8251

Siret Grossthal

palgaarvestaja

fverg.tebffguny@egx.rr

663 1427

Ülle Kindma

palgaarvestaja

lyyr.xvaqzn@egx.rr

663 1435

Näita kõiki

Kesksete koolituste talitus

Cherlin Agu

talituse juhataja

pureyva.nth@egx.rr

663 1841

Diana Mäll

projekti koordinaator

qvnan.znyy@egx.rr

663 1835

Maria Linde

projekti koordinaator

znevn.yvaqr@egx.rr

663 1439

Kadri Kont-Kontson

arenduspartner

xnqev.xbag-xbagfba@egx.rr

663 1956

Näita kõiki
Marek Ilves

osakonnajuhataja

znerx.vyirf@egx.rr

663 1827

Anu Ülejõe

tarkvarakonsultant

nah.lyrwbr@egx.rr

663 1449

Merle Mumme

tarkvarakonsultant

zreyr.zhzzr@egx.rr

663 1823

Maris Riba

tarkvarakonsultant

znevf.evon@egx.rr

663 1438

Näita kõiki

I hankeüksus

Katri Bagirov

hankeüksuse juht-jurist

xngev.ontvebi@egx.rr

5695 9115

Marleen Mesults

riigihangete spetsialist

zneyrra.zrfhygf@egx.rr

663 1800

Meelika Liiv

riigihangete spetsialist

zrryvxn.yvvi@egx.rr

663 8220

Maria Kalmu

riigihangete spetsialist

znevn.xnyzh@egx.rr

5694 7973

Näita kõiki

II hankeüksus

Mihkel Rääk

hankeüksuse juht-jurist

zvuxry.ennx@egx.rr

663 8235

Aivar Karus

riigihangete spetsialist

nvine.xnehf@egx.rr

663 1964

Anna Mihkelson

riigihangete spetsialist

naan.zvuxryfba@egx.rr

663 8247

Kadri Juuriste

riigihangete spetsialist

xnqev.whhevfgr@egx.rr

663 8262

Näita kõiki

III hankeüksus

Triinu Eismel

hankeüksuse juht-jurist

gevvah.rvfzry@egx.rr

663 1861

Sandra Palu

riigihangete spetsialist

fnaqen.cnyh@egx.rr

663 1484

Mario Polusk

riigihangete spetsialist

znevb.cbyhfx@egx.rr

663 1837

Katre Illak

riigihangete spetsialist

xnger.vyynx@egx.rr

5662 6476

Näita kõiki
Urmo Merila

osakonnajuhataja

hezb.zrevyn@egx.rr

663 1863

Piiriülese koostöö programmide korraldamise talitus

Ege Ello

talituse juhataja

rtr.ryyb@egx.rr

663 1933

Anu Roomere

programmiekspert

nah.ebbzrer@egx.rr

663 1942

Külli Kaare

programmiekspert

xlyyv.xnner@egx.rr

663 1950

Marina Suhhoterina

programmiekspert

znevan.fhuubgrevan@egx.rr

663 1943

Eesti-Vene programmi sekretariaat

Unda Ozolina

sekretariaadi direktor

Haqn.Bmbyvan@egx.rr

663 1877

5383 9933

Liane Rosenblatt

programmi ja kommunikatsiooni konsultant

yvnar.ebfraoyngg@egx.rr

663 1881

528 6424

Riina Vaap

programmi konsultant

Evvan.Innc@egx.rr

663 1880

5190 4025

Polina Zaytseva

programmi konsultant

Cbyvan.Mnlgfrin@egx.rr

663 1879

5192 3676

Eesti-Läti programmi sekretariaat

Helena Järviste

sekretariaadi direktor

uryran.wneivfgr@egx.rr

663 1870

528 1971

Janika Friedenthal

programmi konsultant

Wnavxn.Sevrqraguny@egx.rr

663 1871

Inese Nikopensius

programmi konsultant

Varfr.Avxbcrafvhf@egx.rr

663 1874

506 8805

Daiga Paršova

programmi konsultant

qnvtn.cnefbin@egx.rr

663 2072

Näita kõiki

Toetuste korraldamise talitus

Kristi Sell

talituse juhataja

xevfgv.fryy@egx.rr

663 1821

Kristi Varik

finantsinstrumentide ekspert

xevfgv.inevx@egx.rr

663 1412

5646 0522

Kaja Toom

abikõlblikkuse, lihtsustamise ja maksete ekspert

Xnwn.Gbbz@egx.rr

663 2018

Katre Laagriküll

teenusekoordinaator

Xnger.Ynntevxlyy@egx.rr

663 2003

Näita kõiki

Õigusüksus

Marek Kübarsepp

õigusüksuse juht

znerx.xlonefrcc@egx.rr

663 1934

Marliis Elling

jurist

zneyvvf.ryyvat@egx.rr

663 1864

515 8828

Margot Maisalu

jurist

znetbg.znvfnyh@egx.rr

663 1913

Anu Jaanson

jurist

nah.wnnafba@egx.rr

663 2031

Näita kõiki

Riigihangete kontrollüksus

Kersti Kukk

riigihangete kontrollüksuse juht

xrefgv.xhxx@egx.rr

663 1994

5624 5514

Elen Eigo-Aunbaum

hankeekspert

ryra.rvtb-nhaonhz@egx.rr

663 8203

Piret Palts

hankeekspert

cverg.cnygf@egx.rr

5694 0228

Anneli Lihulinn

hankeekspert

naaryv.yvuhyvaa@egx.rr

5694 1363

5694 1363

Näita kõiki

Teenuse disaini talitus

Kadi Raudsepp

talituse juhataja

xnqv.enhqfrcc@egx.rr

663 1485

Kadri Kalamees

teenuse arendamise ekspert

xnqev.xnynzrrf@egx.rr

663 1917

Laura Pikkoja

teenuse arendamise ekspert

ynhen.cvxxbwn@egx.rr

663 1938

Maarja Käis

teenuse arendamise ekspert

znnewn.xnvf@egx.rr

663 1995

Näita kõiki

Riskijuhtimise ja järelevalve talitus

Mairi Uusen

talituse juhataja

znvev.hhfra@egx.rr

663 1941

Kristel Kivijärv

jurist

xevfgry.xvivwnei@egx.rr

663 1417

Kristiina Piikov

järelevalve ekspert

xevfgvvan.cvvxbi@egx.rr

663 1945

Maarja Sokk

järelevalve ekspert

znnewn.fbxx@egx.rr

663 1423

Näita kõiki
Tiina Sams

osakonnajuhataja

gvvan.fnzf@egx.rr

663 1936

506 6503

Kaili Taalmann

infospetsialist

Xnvyv.Gnnyznaa@egx.rr

663 2024

5825 6227

Elu- ja ettevõtluskeskkonna talitus

Terje Kuus

projektikoordinaator

Grewr.Xhhf@egx.rr

663 1886

5698 1043

Marina Bulatskaya

projektikoordinaator

Znevan.Ohyngfxnln@egx.rr

663 1903

5193 7266

Anu Ansberg

projektikoordinaator

nah.naforet@egx.rr

663 1905

525 5115

Kadi Kaur

projektikoordinaator

xnqv.xnhe@egx.rr

663 1908

5354 0500

Näita kõiki

Interreg kontrolli ja regionaalarengu talitus

Imbi Uusjärv

talituse juhataja

vzov.hhfwnei@egx.rr

663 1900

Kai Koord

projektikoordinaator

Xnv.Xbbeq@egx.rr

663 1884

5308 3705

Marit Romantsov

projektikoordinaator

Znevg.Ebznagfbi@egx.rr

663 1885

552 7574

Peeter Suislepp

projektikoordinaator

Crrgre.Fhvfyrcc@egx.rr

663 2055

Näita kõiki

Avaliku taristu talitus

Marek Atonen

talituse juhataja

znerx.ngbara@egx.rr

663 1909

Kelly Poopuu

teenusekoordinaator

xryyl.cbbchh@egx.rr

663 1911

Anna Zolin

teenusekoordinaator

naan.mbyva@egx.rr

663 1847

Julia Troitskaja

projektikoordinaator

whyvn.gebvgfxnwn@egx.rr

663 1915

Näita kõiki

Elukestva õppe ja IT-arenduse talitus

Marge Kõiva

talituse juhataja

znetr.xbvin@egx.rr

663 1489

Katrin Idasaar

teenusekoordinaator

Xngeva.Vqnfnne@egx.rr

663 2002

Lagle Kuusing

teenusekoordinaator

yntyr.xhhfvat@egx.rr

663 1918

505 8636

Aali Lilleorg

teenusekoordinaator

nnyv.yvyyrbet@egx.rr

663 1946

Näita kõiki

Tööturu ja hoolekande talitus

Helge-Ülle Luide

talituse juhataja

Lyyr.Yhvqr@egx.rr

663 2015

Hele Keller

projektikoordinaator

Uryr.Xryyre@egx.rr

663 2020

Heli Leis

projektikoordinaator

Uryv.Yrvf@egx.rr

663 2021

Ivi Liivoja

projektikoordinaator

Viv.Yvvibwn@egx.rr

663 2023

Näita kõiki

Hariduse ja teaduse talitus

Urve Vool

talituse juhataja

Heir.Ibby@egx.rr

663 2067

Tea Tassa

teenusekoordinaator

Grn.Gnffn@egx.rr

663 2059

517 0526

Anu Laumets

teenusekoordinaator

Nah.Ynhzrgf@egx.rr

663 2045

Kristel Meesak-Seesmaa

teenusekoordinaator

Xevfgry.Zrrfnx-Frrfznn@egx.rr

663 2046

Näita kõiki
Karin Viikmaa

osakonnajuhataja

xneva.ivvxznn@egx.rr

663 1923

Jaanus Kants

finantsekspert

wnnahf.xnagf@egx.rr

663 1925

Kärt Kõljalg

finantsekspert

xneg.xbywnyt@egx.rr

663 1924

Janika Otsing

finantsspetsialist

wnavxn.bgfvat@egx.rr

663 1926

Näita kõiki
Katrin Romanenkov

osakonnajuhataja

xngeva.ebznaraxbi@egx.rr

663 1993

521 5655

Brit Koppel

kommunikatsioonispetsialist

oevg.xbccry@egx.rr

663 1968

Piia Kauts

kommunikatsioonispetsialist

cvvn.xnhgf@egx.rr

5622 2034

Annika Mändla

Kesk-Läänemere programmi infojuht

naavxn.znaqyn@egx.rr

5694 4985

5694 4985

Heili Susi

osakonnajuhataja

urvyv.fhfv@egx.rr

663 8219

5695 4066

Reelika Palu

personalipartner

erryvxn.cnyh@egx.rr

663 8237

5682 5267

Monika Neemsalu

personalipartner

zbavxn.arrzfnyh@egx.rr

663 2065

5680 8134

Diana Mathisen

personalispetsialist

qvnan.znguvfra@egx.rr

663 1988

5696 4615

Näita kõiki
Riina Loorpuu

hankeüksuse juht-jurist

evvan.ybbechh@egx.rr

663 8213

5697 5666

Aigi Jänes

riigihangete spetsialist

nvtv.wnarf@egx.rr

663 1454

Kaili Rätsep

riigihangete spetsialist

xnvyv.engfrc@egx.rr

663 1473