Vasknarvas avatakse sadama I etapp

06.07.2021 | 09:01

Kolmapäeval, 7. juulil algusega kl 16.00 avatakse Vasknarvas Alutaguse vallas sadama I etapp, mis valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti „Common Peipsi 2“ kaasrahastamisel.
    • Jaga

Tänapäevasetele keskkonnanõuetele vastav sadam avab piirkonnas uued võimalused kaluritele ning eeldused turismi arendamiseks, et kujuneda Peipsi väravaks veeteid mööda saabuvatele külastajatele. Sadamal on oluline roll ka Peipsi järve väikesadamate arenevas võrgustikus Mustvee, Kallaste, Räpina jt kõrval.

„Väikesadama rajamine Vasknarva ja Narva jõega ühendamiseks tehtud akvatooriumi süvendustööd ning sissesõidukanali rajamine võimaldab luua uue paljulubava turismimarsruudi Soome lahest Peipsi järveni,“ lausus Ege Ello, Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juhataja Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Sadama I etapis valmis slipp paatide vettelaskmiseks, 250 m pikkune kaldakindlustus, rajati statsionaarne kai, 6000 m2 suurune sadama akvatoorium, sildumiskohad 16 paadile ning uued kommunikatsioonid.

Vasknarva sadama ehituse I etappi kaasrahastas Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 projekti “Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ ehk „Common Peipsi 2“ raames. Ehitustööde kogumaksumus oli ligikaudu 773 126 eurot, millest 534 745,60 euro ulatuses finantseeriti Eesti-Vene programmist.

Setomaa Vallavalitsuse juhitud projektis osaleb lisaks Alutaguse Vallavalitsusele veel viis partnerit Eestist ning kaks Venemaalt. Projekti kogueelarve on 6 698 873,95 eurot, millest   5 491 559,64 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülesest koostöö programmist.

Tegemist on piiriülese koostöö jätkuprojektiga Eesti ja Venemaa vahel. Rohkem infot projektist Eesti-Vene programmi kodulehel estoniarussia.eu


Täiendav info: Liane Rosenblatt, programmi ja kommunikatsiooni konsutant, Eesti-Vene programm, Riigi Tugiteenuste Keskus liane.rosenblatt@estoniarussia.eu, 663 1881

Brit Koppel

Kommunikatsioonispetsialist