Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteelõigud elektrifitseeritakse

18.01.2023 | 17:01

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas rahastamisotsuse, millega elektrifitseeritakse Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteelõigud. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja riigieelarvest.
    • Jaga

„Planeeritud investeeringud võimaldavad tulevikus tõsta reisirongide sõidukiirust kuni 160 kilomeetrini tunnis. See on oluline, kuna aitab meil saavutada transpordisektoris seatud eesmärke – tuua rohkem inimesi autodest ühistransporti ning vähendada süsihappegaasi heitmete hulka,“ ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.  


Lisaks elektrifitseerimisele õgvendatakse ehitustöödega raudteekurve ning rekonstrueeritakse üksikuid raudteelõike. Raudtee rekonstrueerimistöid tehakse muuhulgas ka Tartu–Koidula suunal. AS-i Eesti Raudtee taristu arendamise investeeringute kava maht on enam kui 319 miljonit eurot, millest üle 271 miljoni euro tuleb Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänu riigieelarvest. Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinide 1. etapi elektrifitseerimiseks eraldatakse ca 236 miljonit eurot. Tallinna–Tartu–Koidula raudteeliinide kõverate õgvendamiseks ja raudtee kapitaalremondiks nähakse ette ca 70 miljonit eurot ning Tapa–Narva raudteeliinidel sama tegevuse jaoks ca 13 miljonit eurot.


Raudtee elektrifitseerimine lõpeb Tallinna–Tartu liinil 2025. aastal ning Tapa–Narva lõigus eeldatavasti 2027. aastal. 
Süsihappegaasi heitkoguste vähendamise nimel on otsustatud kogu riigi avalikud raudteelõigud elektrifitseerida ca 800 km ulatuses, millest käesoleva investeeringute kava alusel elektrifitseeritakse Tallinna–Tartu ja Tapa–Narva raudteeliinid ca 500 km ulatuses.