Selgusid tänavused väikesaarte programmist toetuse saajad

01.07.2021 | 10:49

Sel nädalal tehti tänavused väikesaarte programmi taotlusvooru rahastamisotsused. Toetust saab 12 projekti.
    • Jaga

„Kõik projektid, mis aitavad säilitada häid ja turvalisi elutingimusi Eesti saartel, panustavad sellesse, et Eesti inimene ei peaks heaks elu- ja tööpaigaks vaid linnakeskuseid. Praegusel kaugtööajastul võib ju töötada Tallinnas asuva ettevõtte heaks kas või Piirissaarelt või Vormsilt, kuid inimesel on vaja seal ka mobiilsidet, puhast joogivett ja transporti saarelt maismaale,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna projektikoordinaator Birgit Diedrichsen.

„Toetuse abiga soetatakse hüdrokopter Kesselaiu (vajadusel ka teiste väikesaarte) aastaringse transpordiühenduse parendamiseks ning aeroglisser talvise transpordiühenduse toimekindluse suurendamiseks Aegna, Naissaare, Prangli ja Kräsuliga ning talvise päästevõimekuse tõstmiseks Tallinna ja Muuga lahel. Puhta joogivee tagamiseks toetatakse Piirissaare Piiri küla veetorustiku ja Väike-Pakri saarele avalikus kasutuses oleva puurkaevu rajamist; Kihnu, Aegna ja Vormsi mobiilsideteenuse toitekindluse tagamiseks paigaldatakse reservtoite generaatorid,“ tõi Diedrichsen näiteks.

Väikesaarte programmi taotlusvoor oli avatud 18. jaanuarist kuni 11. märtsini 2021. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Väikesaarte programmi kuuluvad 16 püsiasustusega saart, mis on püsiasustusega väikesaarte seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Programmi eesmärgiks on Eesti väikesaarte elanikele esmatähtsate teenuste tagamine.

Toetatud projektid: https://www.rtk.ee/meede-vaikesaarte-programm 

Lisainfo:
Birgit Diedrichsen
Projektikoordinaator
Interreg kontrolli ja regionaalarengu talitus
Toetuste rakendamise osakond
Tel 663 1883
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee

Brit Koppel

Kommunikatsioonispetsialist