Saldoandmike infosüsteem uuenes

29.03.2021 | 14:24

RTK käivitas uue saldoandmike infosüsteemi 17. veebruaril aadressil saldo.rtk.ee. Viisteist aastat kasutusel olnud SALDO platvorm on nüüdsest kasutajasõbralikum, selle hooldamine on efektiivsem ning kogutav andmestik muudab riigi tegevuse läbipaistvamaks.
    • Jaga

Uue saldoandmike süsteemiga kogutakse jätkuvalt kõigi avaliku sektori üksuste raamatupidamise koondandmeid. Nende andmete alusel paneb RTK kokku riigi majandusaasta koondaruande ning Statistikaamet kasutab andmeid üleriigilise statistika kokkupanemisel. Infosüsteemil on avalik vaade aruannetega kõigi kodanike jaoks.

Kasutajale oluline info:

  • Uues süsteemis lisandub valitsussektori üksustele 2021. aastast kohustuslik makseandmike esitamise võimalus.
  • Uude süsteemi on üle viidud kõik vana infosüsteemi andmed.
  • Jaanuari saldoandmik ja makseandmik tuleb esitada juba uues süsteemis (esitamise tähtaeg 25.02.). Muidugi saab uues süsteemis ühtlasi muuta 2020. a detsembri saldoandmikku ja teha selles parandusi kuni 31. märtsini.

Uue süsteemi kasutamine on suhteliselt sarnane praeguse süsteemi kasutamisega, pisut on muutunud ekraanipildid ning lehel liikumiseks vajalike nuppude asukohad. Loodame, et uus keskkond saab kiiresti tuttavaks ning on senisest mugavam kasutada! Lisainfot leiab avaliku sektori raamatupidamise alamlehelt.

Katrin Romanenkov

Kommunikatsiooniosakonna juhataja