RTK-l on uus arengukava aastateks 2022-2025

31.01.2022 | 15:18

Riigihalduse minister kinnitas 20. jaanuaril 2022 RTK arengukava aastateks 2022-2025, milles saab tutvuda RTK eelmise aasta tulemustega ja järgneva nelja aasta sihtidega.
    • Jaga

Meie missioon on võimaldada klientidel keskenduda oma põhitegevusele, pakkudes efektiivseid lahendusi tugiteenuste ning toetuste valdkonna korraldamisel. Jäktuvalt soovime olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega

Võrreldes eelmise versiooniga oleme aga võtnud mitmes valdkonnas veelgi ambitsioonikamad sihid strateegilistes eesmärkide saavutamisel. Üle nelja aasta oleme tegemas ettevalmistusi uue teenuse – dokumendihalduse korraldamise – käivitamiseks. Jätkame ka arvestusteenuse ja hangete korraldamise teenuse kliendibaasi laiendamisega.

RTK peadirektor Tarmo Leppoja

Palju tegevusi on planeeritud ka toetuste valdkonnas, kus järgmisel aastal jätkub nii senise EL struktuuritoetuste perioodi rakendamine, sealhulgas REACT-EU kui algab ka uute (2021–2027 EL ühtekuuluvuspoliitika fondid, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), Šveitsi toetus) fondide rakendamine. 

Eelmise aasta tulemustega saame enamgi kui rahul olla. Oleme suures osas stateegiliste eesmärkide sihttasemeid ületanud. 2021. aasta kliendiuuring annab meile kindlustunde, et meie teenused vastavad suuresti klientide ootustele. Sellest tulenevalt oleme sel aastal otsustanud kõigi põhiteenuste kliendirahulolu eesmärke tõsta senisest veel ambitsioonikamale tasemele.

Peadirektor Tarmo Leppoja lõpetas arengukava eessõna tänusõnadega: "Tänan kõiki RTK töötajaid, kliente ja koostööpartnereid, kes on aastast aastasse aidanud meie teenuseid paremaks kujundada ning kellega meil on olnud suur rõõm koostööd teha."

Tutvu RTK uue arengukavaga siin.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist