Riik avas taotlusvooru Eesti väikesaarte elukeskkonna parendamiseks

03.01.2022 | 10:59

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 3. jaanuaril väikesaarte programmi taotlusvooru projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
    • Jaga
Riigihalduse minister Jaak Aab

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul saab väikesaarte programmi toel viia saareelanikeni kvaliteetseid teenuseid, mida läheb vaja nii igapäevaselt kui ka hädakorras. „Programmi abil on võimalik parandada saarte elektri, sideteenuse, joogivee, terviseteenuste, hariduse ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavust, samuti arendada päästevõimekust ning transpordiühendust maismaaga,“ loetles Aab toetuse kasutamise võimalusi.

„Varasemates taotlusvoorudes oleme toetanud näiteks veetorustiku ehitust Piirissaarele, mobiilsideteenuste toitekindluse tagamist Kihnul, Vormsil ja Aegnal, ATV soetamist Manija Päästekomandole ja hüdrokopteri soetamist Muhule,“ tõi minister näiteid.

Väikesaarte programmist saavad toetust taotleda 16 püsiasustusega väikesaart: Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.

Taotlusi RTK-le saavad esitada nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori asutused. Taotlusvooru maht on 640 000 eurot, maksimaalne toetuse määr ühe projekti kohta on 130 000 eurot ja oma- või kaasfinantseeringu osa peab katma vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 2023. aasta 31. oktoobriks.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 3. jaanuarist kuni 3. märtsini 2022 kell 16.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse keskkonna kaudu. Täpsema info taotlemise kohta leiab RTK kodulehelt.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist