Riigi Infosüsteemi Ameti eurotoetusi saab 1. juunist taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest

31.05.2021 | 11:37

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) annab 1. juunil Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) üle toetusteenuste ülesanded. See tähendab, et infoühiskonna edendamiseks mõeldud eurotoetusi saab nüüdsest taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. Toetusteenuse üleminek on osa riigireformi elluviimise kavast, mis näeb ette üleminekut ühtsele toetuste rakendusteenusele. Selle eesmärk on muuta riigivalitsemist tõhusamaks, vähendada dubleerimist, hoida kokku kuludes ning samaaegselt tõsta tugiteenuste kvaliteeti.
    • Jaga
RTK peadirektori asetäitja Martin Karro

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul toimub muudatus seetõttu, et eurotoetusi saaks tõhusamalt kasutada. „Me loome ühtset toetuste rakendusteenust, mis muudab toetusrahade kasutuselevõttu kiiremaks ja soodsamaks. Et suurendada struktuuritoetuste positiivset mõju Eestile, tuleb vähendada toetuste rakendussüsteemi killustatust,“ selgitas Karro.

RTK jaoks ei ole tegemist esimese toetusteenuste liitumisega. Möödunud aastal liideti sihtasutuste Archimedes ning Innove toetuste rakendusüksused ning selle aasta 1. aprillil toodi RTK-sse transporditoetused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

„Kõik senised liitumised on toimunud sujuvalt ning avaldanud positiivset mõju. Näiteks toetuste taotleja jaoks oleme muutnud elu lihtsamaks, sest ta saab kõik vajalikud toetused ühest asutusest ja ühtsete reeglite alusel,“ rääkis Karro.

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori Margus Noormaa sõnul on teenuste üleandmine olnud sujuv kahel põhjusel. „Esiteks on sujuvalt toimunud ülemineku põhjus see, et meie kolleegid on toetusi rakendanud väga hoolsalt ja tublilt. Sestap ei ole Riigi Tugiteenuste Keskusele üle antavate teenuste juures murekohti,“ rääkis Noormaa. „Teiseks on RTK teenuste liitmise protsessi enda jaoks varasemalt sisse töötanud ning seetõttu suutnud kõikvõimalikke probleeme ennetada,“ lisas ta.

RIA senistele toetuse saajatele toetusteenuste liigutamine ühest asutusest teise suuri muudatusi kaasa ei too. RTK-ga liituvad ka infoühiskonna valdkonna toetuste tegelenud spetsialistid, mistõttu jäävad paljudele toetuse saajatele ka kontaktisikud samaks.

RTK-ga liidetavate Euroopa Liidu struktuurivahendite toetuse summa maht on 192 miljonit eurot, millest tänaseks on välja makstud ligi 63%. See tähendab, et alates 1. juunist rakendab RTK kokku 2,68 miljardit eurot EL struktuurivahendeid ehk ca 72% kõikidest struktuurivahenditest Eestis. Info RIA-st üle toodud toetuste kohta leiab RTK kodulehel siit.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist