KOVid saavad riigilt toetust koolist väljalangevuse ennetamiseks

07.10.2021 | 09:39

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas septembri lõpus taotlusvooru, millest kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud saavad küsida toetust integreeritud tugiteenuste sisseseadmiseks, et ennetada laste väljalangevust koolidest. Taotlusvooru töötas välja Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja selle maht on üle 1,7 miljoni eurot. Vooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest. Taotlejatele korraldatakse 14. oktoobril toetuse teemal infotund.
    • Jaga

Sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste poliitika juht Liina Lokko sõnul annab toetus kohalikele omavalitsustele võimaluse teenuste integreerimise teel muuta oma tugisüsteem lastele toetavamaks. „Toetuse abil saavad kohalikud omavalitsused luua teenuseid, kuhu on kaasatud erinevate valdkondade eksperdid, näiteks hariduse, sotsiaaltöö ja tervishoiu erialadelt. Lõimitud koostöömudelite abil saab kohalik omavalitsus ebasoodsas olukorras lastega tegeleda palju mitmekülgsemalt ja tõhusamalt. See aitab ära hoida nende koolist väljalangevust ning annab paremad tulevikuväljavaated,“ selgitas Lokko.

Kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust kohaliku tasandi koostöömudelite loomiseks, spetsialistide koolitamiseks ning uuenduslike teenuste või programmide algatamiseks. Toetuse andmise tulemusena soovitakse, et vähemalt 70% kaasatud haridusasutustest hindab integreeritud tugiteenuste koordineerimist paranenuks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja (asekantsleri ülesannetes) Liina Põld lisas, et parima tulemuse saavutamiseks eeldatakse taotlusvoorus osalejatelt võimalikult suurt kaasatust. „Mida laiapõhjalisem on taotlus, seda parem. Taotlusvooru väljatöötamisel jõudsime järeldusele, et toetus on mõjusam, kui kohalikud omavalitsused esitavad taotlusi omavahelises koostöös. Sellepärast on koostööprojektid taotlusvoorus rahastuse mõttes ka eelisjärjekorras. Kasuks tuleb ka see, kui projekti on kaasatud võimalikult palju eri valkdonna spetsialiste,“ rääkis Põld.

RTK teenusekoordinaatori Kelly Poopuu sõnul on taotlusvoor kohalikele omavalitsustele atraktiivne olematu omafinantseerimise määra tõttu. „Me saame toetusest rahastada sada protsendi projekti kuludest – omaosaluse nõue kohalike omavalitsuse asutustele puudub ning seepärast ootame palju häid projektitaotlusi. Minimaalne toetuse summa projekti kohta on 200 000 eurot ning maksimaalne 400 000 eurot,“ sõnas Poopuu.

„Et koostada hea projektitaotlus ning toetus saada, soovitame kohalike omavalitsuse esindajatel kindlasti osaleda 14. oktoobril virtuaalsel infotunnil,“ jagas Poopuu lõpetuseks nõu.

Taotlusvoor on avatud kuni 2022. aasta 17. jaanuarini. Lisainfo toetuse kohta ning registreerimise 14. oktoobril toimuvale infopäevale leiab RTK kodulehelt.

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist