Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa

Meetme nr Meede Meetme tegevuse nr Meetme tegevus Rakendusasutus Rakendusüksus Dokumendid
ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRE 
20.1.2 Ettevõtete digipööre 20.1.2.1 Oskuste reform ettevõtete digipöördeks Haridus- ja Teadusministeerium RTK Link
20.1.3.2 Ettevõtete digipööre 20.1.3.2 Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel Välisministeerium Link
ETTEVÕTETE ROHEPÖÖRE 
20.2.1 Ettevõtete rohepööre 20.2.1.2 Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks Haridus- ja Teadusministeerium RTK Link
20.2.2  Ettevõtete rohepööre 20.2.2.1 Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine Keskonnaministeerium KIK Link
20.1.1 Ettevõtete rohepööre 20.1.1.2 Ehituse E-HÜPE Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link
20.1.1 Ettevõtete rohepööre 20.1.1.1  E-ehituse arendamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link
20.2.2    Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt 20.2.2.2 Bioresurrside väärindamine Maaeluministeerium  PRIA Link
DIGIRIIK
20.3.4.1 Viimase miili netiühenduse kättesaadavuse tõstmine 20.3.4.1 Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link
Digiriigi
baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline
pilvetaristule üleminek
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
Bürokrati
programm
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
Andmehalduse ja
avaandmete oivakeskuse loomine ja
väljaarendamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
Eraisikutele
sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste
väljaarendamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
Ettevõtja sündmusteenuste
ja digivärava väljaarendamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
Baasteenuste
konsolideerimine ja pilveminek“ ja
„Andmesaatkond“
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Link
ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSUS 
20.4.1 20.4.1.2 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EIS Link

20.4.1. 

20.4.1.3 Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EIS Link
SÄÄSTLIK TRANSPORT 
20.5.1  20.5.1.5 KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse Rahandusministeerium RTK Link
TERVIS JA SOTSIAALKAITSE
20.6.4 Sotsiaalkaitse valdkonna reformid 20.6.2.1 Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine Sotsiaalministeerium RTK Link