React-EU õigusaktid

React-EU meetmete kinnitatud õigusaktid

15.1. COVID-19 valmisoleku tagamine LINK
15.2. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine ja tervishoiukriisideks valmisoleku tagamine LINK
15.3. Majanduse elavdamine LINK
16.1 COVID-19 valmisoleku tagamine LINK

Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa

Meetme nr Meede Meetme tegevuse nr Meetme tegevus Rakendusasutus Rakendusüksus Dokumendid
2014-2020.15.1 COVID-19 valmisoleku tagamine 2014-2020.15.1.1 COVID-19 kriisiks valmisolek Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.1.2 COVID-19 vaktsineerimine Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.1.3 COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.1.4 Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.1.5 Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.2 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine ja tervishoiu kriisideks valmisoleku tagamine 2014-2020.15.2.1 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine  Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020.15.3 Majanduse elavdamine 2014-2020.15.3.1 Turismisektori elavdamise programm Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja innovatsiooni SA LINK
2014-2020.15.3.2 Ettevõtjate tootearenduse toetus, ettevõtja arenguprogramm ja rakendusuuringute programm Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja innovatsiooni SA LINK
2014-2020.15.3.3 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja innovatsiooni SA LINK
2014-2020.16.1 COVID-19 valmisoleku tagamine 2014-2020.16.1.1 Tööturuteenuste pakkumine Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK
2014-2020 COVID-19 mõjude leevendamine 2014-2020.16.1.2 COVID-19 koolitused, nõustamine ja ohvriabi Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus LINK

Viimati uuendatud 18.07.2022