Eesti kodanikuühendused saavad RTK abiga kaks miljonit eurot lisaraha

Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini vahelise Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandumite muudatused, millega suunatakse kokku 2 063 000 eurot reservivahendeid Aktiivsete Kodanike Fondile. Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.
RTK peadirektori asetäitja Martin Karro

Mullu novembris esitas Riigi Tugiteenuste Keskus toetusmehhanismi riikliku kontaktasutusena doonoritele ametliku ettepaneku memorandumis ette nähtud reservi vahendite suunamiseks Aktiivsete Kodanike Fondile. See lisandub 4 eurole miljonile, mida aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda.

„Seoses hasartmängumaksu laekumise kokkukuivamisega koroonatingimustes sattus löögi alla meie tublide kodanikuühenduste rahastamine. Ometi on just nüüd, kus demokraatia on teravalt proovile pandud, kodanikuühenduste roll suurem kui varem, sellest oma ettepanekut tehes ka lähtusime,“ ütles Martin Karro, Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja ja kontaktasutuse juht.

„Aktiivsete Kodanike Fondi häid edusamme ja asjakohasust Eestis peegeldab nii kontaktasutuse ettepanek kui ka doonorite nõusolek eraldada kogu reserv nii EMP kui ka Norra toetustest Eesti kodanikuühiskonna toetamiseks. Oleme kindlad, et lisaraha kasutatakse hästi ja ootame uute projektide elluviimist, mida nüüd toetada saame,” ütles EMP ja Norra finantsmehhanismide kantselei üksuse juht Frode Dal Fjeldavli.

Aktiivsete Kodanike Fondi toetuste senine rakendamine on olnud edukas. Vaatamata COVID-19-le on rakendamise ajakava järgitud, läbi on viidud kolm taotlusvooru (mais 2019; oktoobris 2019; oktoobris 2020), projektid on välja valitud ja lepingud sõlmitud, kokku on taotlusvoorudest toetatud 52 projekti.

„Kolmes taotlusvoorus saadaolev toetuse kogusumma oli 2 575 225 eurot, kuid taotletud kogusumma oli 9 744 961, mis on peaaegu neli korda rohkem kui fondil vahendeid. Numbrid viitavad taotlejate suurele nõudlusele, kuna rahastada saime paraku ainult 26% taotlustest. Reservist eraldatud 2 miljonit lisaeurot võimaldavad kodanikuühendustele täiendavalt õla alla panna,“ rõõmustas Karro.

Aktiivsete Kodanike Fondi reservfondist saavad toetust Eesti kodanikuühendused, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuteadlikkuse tugevdamine, haavatavate gruppide võimestamine ning samuti inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seismine.

Loe lisaks Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kohta.

Lisainfo Aktiivsete Kodanike Fondi kohta: https://acf.ee/programmist

Viimati uuendatud 14.07.2021