2021-2027 meetmepõhised õigusaktid

2021-2027 meetmepõhised õigusaktid

Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa
 

Meetme nr Meede Meetme tegevuse nr Meetme tegevus Rakendusasutus Rakendusüksus Dokumendid
Tõhus riik Piirkondade elu-ja ettevõtluskeskkonna arendamine ning piiriülese koostöö arendamine" Rahandusministeerium RTK LINK

Viimati uuendatud 22.07.2022