Infoühiskond

Infoühiskonna valdkonnas arendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristut. Valdkonna programmide elluviijateks on Riigi Infosüsteemi Amet ning RTK. Riigi Infosüsteemi Ameti toetuste rakendamine liigub alates 1. juunist 2021 RTK alla.

Millega tegeletakse infoühiskonna valdkonnas?

Infoühiskonna valdkonnas arendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristut.

Selle valdkonna eesmärgid on:

  • Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti;
  • Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt.

Selle valdkonna SUUNATUD meetmed:

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

Meetme tegevusest 12.3.3 „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ toetatakse personaalmeditsiini IT-lahenduse arendamist ning tervishoiutöötajate kompetentsuse suurendamist personaalmeditsiini teenuste pakkumisel.

Loe lähemalt

Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetatakse peremeditsiini tarkvara arendamist.

Loe lähemalt

Selle valdkonna SULETUD meetmed:

Digitaalne õppevara - simulaatorid

Toetuse andmise tulemusel kaasajastatakse kutseõppeasutuste õpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega.

Loe lähemalt

Digitaalne õppevara - nutikas õppimine

Toetust antakse digitaalse õppevara arendamiseks ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemiseks või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks.

Loe lähemalt

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC: taotlemisest teostuseni

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Sümboolika, logod ja viitamine

Toetust saanud projektidele kehtib teavitusmäärusest tulenev teavituskohustus logode ja sümboolika avaldamise näol. Siit lehelt leiad juhendid, logod, sümboolikaga slaidipõhjad ja teavitusplakati generaatori. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 01.04.2021