Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm (endine Eesti- Vene programm)

Eesti – Vene programm loob uusi võimalusi kahe naaberriigi koostöösuhete edendamiseks keskkonnakaitse, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arendamiseks ning toetab kohaliku ja regionaalse tasandi ühistegevust hariduse, kultuuri, spordi ning sotsiaalvaldkonnas kahe riigi piirialadel.

Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on projektis koostöö Venemaaga peatatud alates 24.veebr 2022. Programm jätkab tegevuste elluviimist ainult Eestis.

Eesti-Vene programm on üks 15-st programmist, kes teeb piiriülest koostööd üle Euroopa Liidu (EL) välispiiride ning üks 7-st piiriülesest koostöö programmist, mis arendab ühistegevust Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel. 

Programmi vahenditest on taotlusvoorudeks eraldatud orienteerivalt 10 miljonit eurot ning suuremahulistele taristuprojektidele ligikaudu 20,47 miljonit eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Vene programmile perioodiks 2014-2020 on 16,8 miljonit eurot, millele lisanduvad Venemaa föderaaleelarvest 8,4 miljonit eurot ja Eesti riigieelarvest 9 miljonit eurot.

Abikõlblikud projektipartnerid on näit. riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, mittetulundusühendused, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused ja assotsiatsioonid, haridusasutused ning teatud tegevustes VKE-d.

Foto: Koreli park Võrus 

Foto: Lodjakoda Tartus 

Foto: Värska sadam 

Lisainfo:
 info@estoniarussia.eu

Jälgi meid ka Facebookis: 

https://www.facebook.com/estoniarussia

Viimati uuendatud 05.10.2022