Toetatavad valdkonnad

Soovid infot valdkonna taotlusvoorude avanemise ja sulgumise kohta?

Telli teavitusi tulevikus avanevatest taotlusvoorudest.

Telli teavitused

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused

289 303 522 €

Valdkonna prioriteedid

  • Energiatõhususe, aruka energiajuhtimise ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus taristus, sealhulgas üldkasutatavates hoonetes ja eluasemesektoris. 

Struktuuritoetuste kasutamisest

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus Avanemine Sulgumine
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 27.05.2015 31.12.2023
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx 01.04.2015 31.12.2023

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine
2.3.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest
2.3.2 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine
2.3.3 Korterelamute renoveerimislaen
2.3.4 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks