Taotlusvoorude otsing

Riigivalitsemine

Valdkonna eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust, et oleks tagatud terviklik, kaasav ja teadmistepõhine  poliitikakujundamine ning nutikas avalike teenuste pakkumine. 

Kuvatud 4 taotlusvooru