Taotlusvoorude otsing

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonna eesmärk on parandada tööturule juurdepääsu ning ennetada väljalangemist, toetada kasvuvõimelise ettevõtluse kujunemist teadus- ja arendustegevusega, arendada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning toetada piirkondade konkurentsivõime tugevdamist.

Kuvatud 8 taotlusvooru