Taotlusvoorude otsing

Lõimumine

Valdkonna eesmärk on suurendada sotsiaalset kaasatust luues tööturul osalemise võimalused puuetega laste vanematele ning erivajadustega, suure hoolduskoormuse ja toimetulekuraskustega inimestele. Samuti parandada tervishoiuteenuste ning kvaliteetsete hoolekandeteenuste kättesaadavust, suurendada kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenud inimeste konkurentsivõimet jpm.