Taotlusvoorude otsing

Regionaalareng

Valdkonna prioriteet on tagada linnapiirkondade jätkusuutlik areng, arendades erinevaid liikumisviise integreerivaid inim- ja keskkonnasõbralikke linnaruume, taaselavdades olulisemad alakasutatud Ida-Virumaa linnapiirkonnad, luues kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks. 

Kuvatud 5 taotlusvooru