Taotlusvoorude otsing

Haridus

Valdkonna eesmärk on tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks arendades kvaliteetseid hariduslikke tugiteenuseid, parandades õpetamispädevust, toetades kaasaegse ja uuendusliku õppevara kasutuselevõttu, kaasajastades koolivõrku lähtuvalt demograafilistest muutustest jpm.

Kuvatud 9 taotlusvooru