Taotlusvoorude otsing

Keskkond

Valdkonna eesmärk on veekaitse, roheline infrastruktuur ning hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine arendades nõuetekohase veemajandustaristu, korrastades saastunud alad, veekogud ja märgalad, parendades kaistavate liikide elutingimusi ja -paiku, suurendades võimekust reageerida kliimamuutustele ning ulatuslikele reostustele.

Kuvatud 1 taotlusvooru