Taotlusvoorude otsing

Energeetika

Valdkonna eesmärk on tõhusa energiakasutuse kasvatamine toetades projekte, mis muudavad eluasemesektorit ning tänavavalgustust energiasäästlikumaks suurendades seeläbi taastuvenergia osakaalu kasvu lõpptarbimises. 
 

Kuvatud 1 taotlusvooru