Riigisisesed õigusaktid 2021-2027

Uue perioodi õigusaktid
ÕIGUSAKT KEHTIB VIIDE
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus 21.03.2021 LINK
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused 20.05.2022 LINK
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise auditeerimine 20.05.2022 LINK
Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine 20.05.2022 LINK
Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus 22.05.2022 LINK
Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine 06.07.2022 LINK

Viimati uuendatud 12.07.2022