Nõukoda

Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukoda.

Nõukoda koosneb esimehest ja liikmetest. Nõukoja esimees on Rahandusministeeriumi kantsler. Ülejäänud teenindatavate ministeeriumide kantslerid ja riigisekretär nimetavad nõukotta igaüks ühe liikme. Nõukoja koosseisu kinnitab riigihalduse minister. Nõukoda koguneb reeglina neli korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.

Nõukoja koosseis seisuga 01.11.2020

 • Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks (nõukoja esimees)

 • Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar
 • Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli
 • Maaeluministeeriumi kantsler Alo Aasma
 • Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits
 • Riigikantselei tugitegevuste juht Krista Zibo
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman
 • Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler
  Kalle Killar
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise ja halduse asekantsler  
  Pärt-Eo Rannap
 • Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Kadri Maasik
 • Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt
 • Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja Margus Kreinin

Nõukoja ülesanded

Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid valdkonna eest vastutavale ministrile:

 • RTK põhimääruse, struktuuri ja töökorralduse kinnitamiseks või muutmiseks;
 • RTK arengukava kinnitamiseks või muutmiseks.

Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid Keskuse peadirektorile:

 • asutuse tegevuskava kinnitamiseks;
 • asutustele osutatavate teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks;
 • spetsiifiliste arvestusvaldkondade erilahenduste väljatöötamiseks;
 • teenindamiseks kasutatava tarkvaraga seotud küsimuste lahendamiseks;
 • standardaruannete ja spetsiifiliste aruannete väljatöötamiseks;
 • RTK ja teenindatavate asutuste vahelise tööjaotuse parandamiseks.

Nõukoja ülesanded on kehtestatud põhimäärusega.

Viimati uuendatud 03.06.2021