Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa

Meetme nr Meede Meetme tegevuse nr Meetme tegevus Rakendusasutus Rakendusüksus Dokumendid
20.3.4 Viimase miili netiühenduse kättesaadavuse tõstmine 20.3.4.1 Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link 
20.6.2 Sotsiaalkaitse valdkonna reformid 20.6.2.1 Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine Sotsiaalministeerium RTK Link