Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Taaste- ja vastupidavusrahastu meetmepõhised õigusaktid

Toetuse andmise tingimused meetme tegevuste kaupa

Meetme nr Meede Meetme tegevuse nr Meetme tegevus Rakendusasutus Rakendusüksus Dokumendid
20.3.4 Viimase miili netiühenduse kättesaadavuse tõstmine 20.3.4.1 Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link 
20.6.2 Sotsiaalkaitse valdkonna reformid 20.6.2.1 Noorte tööpuudust vähendavate tööturumeetmete pakkumine Sotsiaalministeerium RTK Link
20.2.1 Ettevõtete rohepööre 20.2.1.2 Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks Haridus- ja Teadusministeerium RTK Link
20.1.2 Ettevõtete digipööre 20.1.2.1 Oskuste reform ettevõtete digipöördeks Haridus- ja Teadusministeerium RTK Link
20.2.2  Ettevõtete rohepööre 20.2.2.1 Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine Keskonnaministeerium RTK Link
20.1.1 Ettevõtete rohepööre 20.1.1.2 Ehituse E-HÜPE Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium RTK Link