Meede: Tööturuteenused

Antud toetusmeetme eesmärgiks on oodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist.

Taotlusvoor: AVATUD


Sihtgrupp:

Mittetöötavad ja mitteõppivad isikud


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. 


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on 6 kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest.

Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist on rahvusvahelisel tööpraktikal osalenud 15% ebasoodsas olukorras noort. 


Kogueelarve:

Eelarve mittetöötavate ja mitteõppivate isikute toetamiseks: 2 000 000 eurot (ESF toetus)

Eelarve 55-aastasele ja vanemale isikule suunatud tegevusi tööalase konkurentsivõime suurendamiseks: 1 176 471 eurot (ESF toetus 1 000 000 ja riiklik kaasfinantseering 176 471 eurot)

Eelarve 16–26-aastasele mitteaktiivsete noorte tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks: 2 352 941 eurot (ESF toetus 2 000 000 ja riiklik kaasfinantseering 352 941 eurot) 

Toetuse vähim summa on 30 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta.

Taotlusvoor avatud: Toetust antakse projektidele, mille raames pakutakse:

 • noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.

Eelarveliste vahendite lõppemise tõttu on voor suletud: Toetust anti projektidele, mille raames viiakse ellu mittetöötavale ja mitteõppivale:

 • 16–26-aastasele noorele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 • ebasoodsamas olukorras olevale 16–26-aastasele noorele tegevusi rahvusvahelise tööpraktika pakkumiseks;
 • vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele tegevusi konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
 • inimesele tegevusi kutseharidus-, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes osalemise toetamiseks, kui inimene asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette töötamist valdkonna põhikutsealal. Kutseala valiku piirang ei kehti inimesele, kes tervise tõttu ei saa oma senist tööd jätkata ning seetõttu asub õppima õppekaval, mis toetab tema edasist töötamist. Asjaolu, et isiku terviseseisund ei võimalda senisel töö- või ametikohal töötamist jätkata, tõendab töötervishoiuarsti või muu arsti otsus, töövõime hindamise otsus, teade töösuhte ülesütlemise kohta töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punkti 1 alusel või teade teenistusest vabastamise kohta avaliku teenistuse seaduse § 93 lõike 1 alusel;
 • inimesele, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel, eestikeelses töökeskkonnas tööpraktikat koos mentorteenusega ning toetavaid tegevusi töökoha leidmiseks;
 • alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni üks aasta tagasi vanglast vabanenule või hiljemalt ühe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks ning hiljemalt kahe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesele tegevusi, kui need on seotud tasemeõppes osalemise toetamisega;
 • vanemale, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud, tegevusi konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;

Taotleja või partner võib olla:

 • juriidiline isik,
 • valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus
 • või kohaliku omavalitsuse üksus.

Toetatud projektid:

Toetuse saaja: MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus
Projekti nimi:

Õpi ja tööta parema elu nimel

Projekti maksumus: 361 775,95€
ESF toetus: 307 509,55€
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 54 266,40€
Toetuse saaja: AS BCS koolitus
Projekti nimi:

Alustava IT-spetsialisti koolitus

Projekti maksumus: 435 102,90 €
ESF toetus: 369 837,46 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 65 265,44 €
Toetuse saaja: AS BCS Koolitus
Projekti nimi:

Veebirakenduste arendamise koolitus

Projekti maksumus: 308 397,56 €
ESF toetus: 262 137,93 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 46 259,63 €
Toetuse saaja: AS BCS Koolitus
Projekti nimi:

Alustava projektijuhi koolitus

Projekti maksumus: 383 950,00 €
ESF toetus: 326 357,50 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 57 592,50 €
Toetuse saaja: AS BCS Koolitus
Projekti nimi:

Kaasaegsete digikompetentside koolitus

Projekti maksumus: 152 950,00 €
ESF toetus: 129 579,10 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 22 866,90 €
Toetuse saaja: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut MTÜ
Projekti nimi:

Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele

Projekti maksumus: 457 200 €
ESF toetus: 388 620 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 68 580 €
Toetuse saaja: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Projekti nimi:

Inspireeriv töö noortele

Projekti maksumus: 347 001,51 €
ESF toetus: 294 951,28 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 52 050,23 €
Toetuse saaja: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Projekti nimi:

Kogemustega inimesed sobivale tööle

Projekti maksumus: 341 295 €
ESF toetus: 290 100,75 €
Riiklik struktuuritoetus: 51 194,25 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Projekti nimi:

Samm Eesti tööellu

Projekti maksumus: 364 200,05 €
ESF toetus: 309 570,04 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 54 630,01 €
Toetuse saaja: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Projekti nimi:

Tagasi tööellu

Projekti maksumus: 331 329,95 €
ESF toetus: 281 630,46 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 49 699,49 €
Toetuse saaja: Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ
Projekti nimi:

Töökoht igaühele

Projekti maksumus: 256 613,62 €
ESF toetus: 218 121,57 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 38 492,05 €
Toetuse saaja: MTÜ Lapsele Oma Kodu
Projekti nimi:

Ida-Virumaa töötute noorte tööleaitamine

Projekti maksumus: 128 453,07 €
ESF toetus: 109 172,27 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 19 280,80 €
Toetuse saaja: Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
Projekti nimi:

55+ Kuidas edasi?

Projekti maksumus: 171 855 €
ESF toetus: 146 076 €
Riiklik struktuuritoetus: 25 779 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus
Projekti nimi:

55+ teadvustamist ootavad väärtused

Projekti maksumus: 183 151 €
ESF toetus: 155 678 €
Riiklik struktuuritoetus: 27 473 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: Mittetulundusühing Võluvõru
Projekti nimi:

Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas

Projekti maksumus: 369 535 €
ESF toetus: 314 104,75 €
Riiklik struktuuritoetus: 55 430,25 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: Raasiku Vallavalitsus
Projekti nimi:

Noortegarantii Tugisüsteemi rakendamine Raasiku vallas

Projekti maksumus: 45 448 €
ESF toetus: 38 630 €
Riiklik struktuuritoetus: 6 817,20 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool
Projekti nimi:

Haritud ja oskuslikud töötajad teenindusvaldkonda

Projekti maksumus: 332 521,16 €
ESF toetus: 282 642,99 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 49 878,17 €
Toetuse saaja: Tallinna Teeninduskool
Projekti nimi:

Koka algõppe kursus eesti ja vene keeles

Projekti maksumus: 58 895 €
ESF toetus: 50 060,75 €
Riiklik struktuuritoetus: 8 834.25 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: TempoKoolitus OÜ
Projekti nimi:

Toetusprogramm suunatud 55+ aastaste töötajate konkurentsivõime suurendamiseks

Projekti maksumus: 183 151 €
ESF toetus: 155 678 €
Riiklik struktuuritoetus: 27 473 €
Omafinantseering: 0,00 €
Toetuse saaja: TempoKoolitus OÜ
Projekti nimi:

Kindlalt tööellu!

Projekti maksumus: 285 741,20 €
ESF toetus: 242 880,02 €
Riiklik struktuuritoetus: 0,00 €
Omafinantseering: 42 861,18 €

Jagatud toetustega seotud summad kokku: 

Projekti maksumus: 5 498 062,97 €
ESF toetus: 4 673 339,22 €
Riiklik struktuuritoetus: 203 000,95 €
Omafinantseeringud: 621 722,80 €

Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud on avatud:

 • 5. juuni 2020 - 31. detsember 2021 (või kuni vabade vahendite ammendumiseni) - ülejäänud mittetöötavatele ja mitteõppivatele isikutele ja noortelele suunatud tegevused

Viimati uuendatud 04.04.2021