Meede: Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine

Meetme tegevusest 2.4.1 „Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetatakse peremeditsiini tarkvara arendamist.

Taotlusvoor: suunatud


Toetuse saaja:

MTÜ Eesti Perearstide Selts


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tõhusust peremeditsiini tarkvaralise võimekuse suurendamise kaudu.


Tulemused:

Vajaduste kaardistamine tarkvaraarendusteks. 


Kogueelarve:

projekti kogumaksumus 435 tuhat eurot, maksimaalne toetuse määr 75%.

TAT eesmärkide saavutamiseks selgitatakse välja lõppkasutajate vajadused ja ootused, võrreldakse neid praeguse olukorraga, luuakse vajadustele vastava peremeditsiini tarkvara suunas liikumise teekaart, võimestatakse keskse tellija kujunemist ning tehakse esmased arendustegevused võimekama tarkvara loomiseks. 

TAT tegevus on osa meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” terviklikust mõjust. 

Viimati uuendatud 15.02.2021