Sotsiaalministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Marje Salurand Personaliarvestaja - Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Riikliku Lepitaja Kantselei, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Sotsiaalministeerium, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 663 1815 marje.salurand@rtk.ee
Raili Paap Palgaarvestaja - Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Riikliku Lepitaja Kantselei, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 663 8252 raili.paap@rtk.ee
Nadežda Saard Palgaarvestaja - Sotsiaalministeerium, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Terviseamet, Tööinspektsioon 663 1816 nadezda.saard@rtk.ee
Karin Luik Personaliarvestaja - Ravimiamet, Tervise Arengu Instituut, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 663 8294 karin.luik@rtk.ee

Viimati uuendatud 14.12.2020