Riigikantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikantseleile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.