Maaeluministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress

Angeelika Kasemaa    

Talituse juhataja     663 8240     angeelika.kasemaa@rtk.ee
Helbe Kask Personaliarvestaja - Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Eesti Taimekasvatuse Instituut, SA Eesti Maaelumuuseumid, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 663 1840 helbe.kask@rtk.ee
Liivi Velner Palgaarvestaja - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, SA Eesti Maaelumuuseumid, Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet 663 8241 liivi.velner@rtk.ee
Tiia Pihlik    Palgaarvestaja - Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut  663 8245 tiia.pihlik@rtk.ee
Külli Tänava     Palgaarvestaja – Veterinaar- ja Toidulabor 663 1805 kylli.tanava@rtk.ee

Viimati uuendatud 02.11.2022