Keskkonnaministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele. ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Terje Lehes Talituse juhataja 663 8243 terje.lehes@rtk.ee
Raili Paap Palgaarvestaja - Keskkonnaministeerium 663 8252 raili.paap@rtk.ee
Nadežda Saard Palgaarvestaja - Keskkonnaagentuur 663 1816 nadezda.saard@rtk.ee
Karin Luik Personaliarvestaja - Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Keskkonnaagentuur 663 8294 karin.luik@rtk.ee
Mirja Mehine Personaliarvestaja - Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Loodusmuuseum 663 8238 mirja.mehine@rtk.ee
Pille Keerus Palgaarvestaja - Eesti Loodusmuuseum, Maa-amet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 663 1451 pille.keerus@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet 663 8242 thea.tonise@rtk.ee

Viimati uuendatud 13.12.2020