Justiitsministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Anneli Mihkelson Talituse juhataja 663 1445 anneli.mihkelson@rtk.ee
Thea Tõnise Palgaarvestaja - Registrite ja Infosüsteemide Keskus 663 8242 thea.tonise@rtk.ee
Ave Arumets Palgaarvestaja - Tallinna Vangla, Patendiamet, Konkurentsiamet, Prokuratuur ja Pärnu Maakohus 663 8266 ave.arumets@rtk.ee
Reene Lang Palgaarvestaja - Tartu Maakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Ringkonnakohus, Tallinna Halduskohus, Tallinna Ringkonnakohus, Harju Maakohus ja Viru Maakohus, Justiitsministeerium, Andmekaitse Inspektsioon 663 8265 reene.lang@rtk.ee
Helje Liblik Personaliarvestaja - Tallinna Vangla, Pärnu Maakohus, Prokuratuur, Konkurentsiamet, Andmekaitse Inspektsioon, Registrite ja Infosüsteemide Keskus 663 8246 helje.liblik@rtk.ee
Tiia Pihlik Palgaarvestaja - Viru Vangla ja Tartu Vangla, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 663 8245 tiia.pihlik@rtk.ee
Merike Jaanisk Personaliarvestaja - Tartu Vangla ja Viru Maakohus 663 8267 merike.jaanisk@rtk.ee
Kaire Otsus Personaliarvestaja - Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Tallinna Ringkonnakohus,Tallinna Halduskohus, Viru Vangla, Harju Maakohus, Justiitsministeerium, Patendiamet, Tartu Maakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Ringkonnakohus. 663 8244 kaire.otsus@rtk.ee

Viimati uuendatud 12.12.2020