Maaeluministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Amet Telefon E-post
Krista Sulu Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1831 krista.sulu@rtk.ee
Helda Paatsi Maaeluministeeriumi kontaktisik 663 8208 helda.paatsi@rtk.ee
Mariina Rätsep Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kontaktisik 663 8214 mariina.ratsep@rtk.ee
Mairi Kärner Põllumajandus- ja Toiduameti kontaktisik 663 8217 mairi.karner@rtk.ee
Vladislava Uring Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti, Põllumajandusuuringute Keskus, Riigikontroll kontaktisik 662 8222 vladislava.uring@rtk.ee
Heli Lepiku Sihtasutus Eesti Maaelumuuseum ja Sakala Teatrimaja SA (KUM VA) kontaktisik, põhivaraarvestuse kontaktisik 663 1481 heli.lepiku@rtk.ee

Viimati uuendatud 28.10.2021