Toetatavad valdkonnad

Soovid infot valdkonna taotlusvoorude avanemise ja sulgumise kohta?

Telli teavitusi tulevikus avanevatest taotlusvoorudest.

Subscribe for notifcations

Finance by period and measure in domain

2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine
2.3.1 Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest
2.3.2 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine
2.3.3 Korterelamute renoveerimislaen
2.3.4 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks