Toetusi kokku:

74 733 413€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

555

Toetatud projektide jagunemine