Toetusi kokku:

24 351 471€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

257

Toetatud projektide jagunemine