Toetusi kokku:

22 439 161€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

212

Toetatud projektide jagunemine