Toetusi kokku:

20 592 004€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

134

Toetatud projektide jagunemine