Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine 2.5.0200.09-0049

Read more

Haridus

Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine 2.5.0200.09-0049

Read more

Toetusi kokku:

75 239 848€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

423

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Haridus

Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine 2.5.0200.09-0049

Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine 2.5.0200.09-0049

Projekti tulemusena paranesid oluliselt nii töötajate töötingimused kui õpilaste õppimisvõimalused. Nimetatu aitas kaasa Eesti suurematest keskustest eemal asuva kooli konkurentsivõime suurenemisele. Tänu parematele õppimistingimustele paraneb nii kooli kui ka üldiselt kutsehariduse maine. Kõik eelnimetatu on otseseks eelduseks õpilaste ja seeläbi elanike arvu kasvule antud piirkonnas

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Rahandusministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Rajati õppehoone B- ja C-korpus

  • Korpused sisustati ja varustati tänapäevase tehnikaga

  • Hoones on liikumisvõimalused ka liikumispuuetega isikutele

  • Pakutava kutseõppe atraktiivsus on tõusnud ning uutes tingimustes uute seadmetega läbi viidav õpe vastab kvaliteedilt kaasaja vajadustele