Toetusi kokku:

57 179 817€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

243

Toetatud projektide jagunemine