Toetusi kokku:

26 544 725€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

263

Toetatud projektide jagunemine