Toetusi kokku:

80 081 116€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

432

Toetatud projektide jagunemine