Toetusi kokku:

41 499 593€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

358

Toetatud projektide jagunemine