Toetusi kokku:

37 914 726€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

328

Toetatud projektide jagunemine