Toetusi kokku:

28 637 454€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

199

Toetatud projektide jagunemine