Toetusi kokku:

30 251 237€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

171

Toetatud projektide jagunemine