Toetusi kokku:

34 490 929€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

112

Toetatud projektide jagunemine